Planine

Baba je planina u jugozapadnom delu Severne Makedonije, koja se nalazi nekoliko kilometara od grada Bitolja. Često se naziva i Pelister, iako je to samo ime njenog najvećeg vrha. Po površini na kojoj se prostire (436 km²) ona je trinaesta, a po visini (Pelister, 2.601 m) treća planina u Severnoj...
Babuna je planina u Severonoj Makedoniji, severoistočno od Prilepa, između severnog dela Pelagonije i Veleške klisure. Najviši vrh je Kozjak 1.748 m, Pored njega visoki vrhovi su Mukos 1.445 m i Kadijica sa 1.422 m.
Belasica (bugarski i makedonski: Беласица, grčki: Μπέλες - Beles ili Κερκίνη - Kerkini) je planina u jugoistočnoj Evropi između severozapadne Grčke (oko 50%), jugoistočnog dela Severnee Makedonije (30%) i jugozapadne Bugarske (20%). Na planini se odigrala bitka 1014. između vizantijskog cara...
Beljanica je jedna od najvećih krečnjačkih planina istočne Srbije. Nalazi se između sliva reke Mlave i Žagubičke kotline na severu i sliva reke Resave na jugu. Pruža se od zapada ka istoku u dužini od 24 km, sa prosečnom širinom od oko 12 km. Zahvata površinu od 309 km², od čega 246 km² izrazit...
Besna Kobila je planina u jugoistočnoj Srbiji, na razvođu sliva Južne Morave i sliva Strume. Najviši vrh joj je 1.922 m. Pripada planinama Rodopskog sistema. Sastavljena je uglavnom od granita, a ima i olovnih ruda. Doline u podnožju su pod šumom, a viši delovi su pod pašnjacima. Severnim podnožjem...
Bioč je planina na granici BiH i Crne Gore koja se nalazi u sklopu Nacionalnog parka Sutjeska, sa leve strane reke Pive. Najviši vrh je visok 2388 m.n.v.
Biokovo (pučanstvo Zagore zove ga i Bijakova, Biakova) planinski je masiv u Splitsko-dalmatinskoj županiji, koji dijeli Jadran od Zagore. Biokovo se nalazi na području gradova Makarska i Vrgorac, te općina Brela, Baška Voda, Tučepi, Podgora, Gradac,Zagvozd, Zadvarje i Šestanovac. Sela u Zagori pod...
Bistra je planina u zapadnom delu Severne Makedonije smeštena između Kičevske doline i doline Radike. Mnogi je ubrajaju među najlepše planine Severne Makedonije. Planina Bistra se graniči sa 6 drugih planina: Šar-planinom, Bukovićem, Stogovom, Krčinom, Dešatom i Korabom. Padine Bistre su poznate po...
Bitovnja je planina u Bosni i Hercegovini, 10 km sjeverno od Konjica. Prema istoku se nastavlja na Ivan-planinu, a prema sjeverozapadu i zapadu na Pogorelicu i Zec-planinu. Ona je hidrografsko razvođe između crnomorskog i jadranskog sliva. Na njoj je izvorište rijeke Željeznice i Crne rijeke koje...
Bjelasica je planina u Crnoj Gori. Nalazi se u srcu Crne Gore tj. u centralno-kontinentalnom dijelu, a tako se ravnomjerno grana u četiri pravca i zapravo ima oblik kruga. Njena i dužina i širina iznosi 30 kilometara. Površina oko 630 kvadratnih kilometara. Granice su dvije velike rijeke, Lim i...
Bjelašnica je planina u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, smještena jugozapadno od grada Sarajeva. Kao i susjedna Jahorina i Bjelašnica pripada dinarskom planinskom sistemu. Na najvišem dijelu (2067 m nadmorske visine) podignuta je značajna meteorološka stanica, koja je ujedno i najviša stalno...
Bobija je planina u Zapadnoj Srbiji u predelu pod nazivom Azbukovica, nalazi se između desne obale Drine, Sokolskih planina, Jablanika, Medvednika i kanjona Trešnjice. Bobija je udaljena 140 km od Beograda, od Ljubovije 30 km, a od Bajine Bašte i Valjeva koji kilometar više. Najviši vrh nosi naziv...
Bogićevica je planina između Dečana i Plava, u Metohiji, Srbija. Najviši vrh planine ima 2.533 metra. Planina je poznata po maršu jedinica Crnogorske vojske, u prvom balkanskom ratu novembra 1912. Prebacujući delove Istočnog odreda Crnogorske vojske u rejon Skadra, komandant odreda brigadir Janko...
Budoš je planina u Crnoj Gori, južno od Nikšićkog polja, visoka 1217 -{m}-. Sastavljen je od krečnjaka kredne starosti. To je teško prohodan ljuti krš, s mnogo dubokih jama i pećina (Budoška pećina je značajan spomenik iz NOB-e). Budoš je poznat po borbama Crnogoraca protiv Turaka i oružanim...
Buševa je planina u zapadnom delu Severne Makedonije na severozapadnom obodu Pelagonije, severno od Kruševa. Sastavljena je od gnajsa i kristalastih škriljaca. Severne i istočne strane planine su joj pod bukovom šumom. Najviši vrhovi su Musica (1792 m) i Kozjak (1762 m).
Čabulja je planina u Hercegovini između rijeke Neretve i njene desne pritoke Drežanke. Najviši vrh je Velika Vlajna 1786 m.[1] Građena je od mezozojskih vapnenaca, a djelimično i od dolomita. Morfotektonski je produžetak planine Velež. Prema dolini Drežanke oštro je oivičena nekoliko stotina metara...
Čakor je planina u Crnoj Gori na granici sa Srbijom u delu prema Kosovu i Metohiji, visine 2.058 m. Nastavak je Prokletija i čini vododelnicu između Lima i Pećke Bistrice. Sastavljen je od paleozojskih škriljaca i trijaskih dolomitskih krečnjaka. Čakor je obrastao četinarskim šumama i pašnjacima....
Čemernik je planina u jugoistočnoj Srbiji, na desnoj strani Južne Morave, prema Grdeličkoj klisuri. Pripada planinama srednje visine. Naviši vrh je Veliki Čemernik 1.638 m. Ima oblik bila koje se pruža meridijanski i na zapadnoj strani je duboko zasečeno oblukom Mutnice, koja se u donjem toku zove...
Čemerno je planina u jugozapadnoj Srbiji, na levoj strani Ibra, severno od Studenice. Pripada Dinaridima. To je planina srednje visine sa najvišim vrhom Smrdljuč (1579 m). Izdužena je u pravcu severozapad-jugoistok oko 18 km. Strane su raščlanjene pritokama Ibra i Studenice. Pokrivena je mešovitom...

Cer

Planina Cer nalazi se u severozapadnom delu Srbije. Od Šapca je udaljen 35 km, a od Beograda 100 km. Cer leži na 687 m/nv, a dug oko 15 km. Planina je ime dobila po brojnim stablima drveta cer. Planina je prilično šumovita, nije naseljena, poseduje najviše bukvinog, hrastovog i grabovog drveća, svi...
Cincar, planina u jugozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, sjeveroistočno od Livna, na granici općina Glamoč i Livno, visine 2006 metara iznad mora. Osim vrha Cincara, planina uključuje i vrhove Malovan (1826m), Osječenica (1798.m), Osin Glavica (1720m) i Voloder (1640 m)
Cmiljevica je planina na severoistoku Crne Gore. Nalazi se između Berana i Rožaja, visoka je 1963 m.n.v., a poznata je i po skijalištu i istoimenom hotelu "Lokve" koje nažalost trenutno ne radi.
Crvanj je planina u sjeveroistočnoj Hercegovini. Na sjeveru je omeđena Neretvom, sa juga i jugozapada Nevesinjskim poljem, a sa istoka prostranom visoravni Morine. Građena je pretežno od trijaskih i jurskih krečnjaka sa razvijenim krškim oblicima. Najviši vrhovi su Zimomor 1.920 m, Previja 1.856 m...
Čvrsnica je jedna je od najviših planina u Bosni i Hercegovini. Smještena je u sjevernom dijelu Hercegovine i ujedno je s najvišim vrhom u njoj. Proteže se na teritoriji općina Posušje, Jablanica i Mostar, a također je i sastavni dio Parka prirode Blidinje. Zbog neobične ljepote prirode redovno je...
Deli Jovan je planina na istoku Srbije, na otprilike 250 km od Beograda, a u blizini Negotina i Bora. Planina se uglavnom proteže pravcem sever-jug. Pripada planinama karpatsko-balkanskog planinskog sistema, formiranog tokom alpske orogeneze. Planina je dugačka oko 19 kilometara i njene granice...
Dešat je planina na granici između Severne Makedonije i Albanije. Na planini se izdvajaju vrhovi Mali i Veliki Krčin (2341 m) kao i Velivar. Najviši vrh planine je Velivar, i njegova visina iznosi 2375 metara. Među više vrhove spadaju i: Deli Senica i Suva Bara. Na planini se nalazi nekoliko manjih...
Dinara je planina u jugozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, koja većim dijelom razdvaja Livanjsko polje od Sinjskog, te čini prirodnu granicu između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Najviši vrh je Troglav (1913 m), a vrh Sinjal (1831 m) najviša je tačka Dinare u Hrvatskoj. Na jugoistočnom...
Dukat je planina srednje visine u jugoistočnoj Srbiji, između izvorišnih krakova Dragovištice, koja pripada rečnom sistemu Strume u Bugarskoj. Ima oblik pljosnatog bila na oko 1.400 m nadmorske visine. Najviši vrh je Crnook sa 1.881 m. Sastavljena je od kristalastih škriljaca prve grupe i granita....
Durmitor je jedna od najprostranijih, najviših i najlepših planina Crne gore i Balkanskog poluostrva. Nalazi se između kanjonskih dolina Pive, Tare, Komarnice i Sušice. Najveći deo planine izgradjen je od krečnjaka i dolomita debljine preko 2000 m, te ova planina obiluje različitim površinskim i...
Fruška gora je ostrvska planina i nacionalni park u Sremu. Najveći deo Fruške gore se nalazi u Vojvodini, Srbija, dok mali deo zalazi u istočnu Hrvatsku, u Vukovarsko-srijemsku županiju. Fruška gora se prostire dužinom od oko 75 km i širinom od 12 do 15 km i zahvata površinu od 255 km². Fruška gora...
Galičica je planina i nacionalni park u Severnoj Makedoniji. Jedan njen deo pripada Albaniji. Na makedonskom delu planine se nalazi istoimeni nacionalni park koji se prostire između dva makedonska najveća jezera: Ohridskog jezera i Prespanskog jezera. Ovaj nacionalni park se prostire na površini od...
Giljeva je planina u Srbiji koja se nalazi južno od Sjenice na granici sa Crnom Gorom. Pripada starovlaško-raškim planinama, a njen najviši vrh se nalazi na 1617m nmv. Pripada pešterskoj visoravni i nadovezuje se na Jadovnik i Ozren na severozapadu odnosno Bihor na jugu.
Planina Goč je niža planina u Srbiji, južno od Zapadne Morave iznad Vrnjačke Banje. Nalazi se u sklopu severnokopaoničkih planina i udaljen je 200 km od Beograda i 31 km od Kraljeva. Pruža se u pravcu zapad—istok oko 10 km. Najviši vrh je Ljukten 1216 m. Najviši deo je sastavljen od kristalatih...
Golija je planina u jugozapadnoj Srbiji, zapadno od Raške, čiji je najviši vrh Jankov kamen (1833 m). Nalazi se 40 km jugozapadno od Ivanjice i 32 km severno od Novog Pazara. Golija pripada unutrašnjoj zoni Dinarskog planinskog sistema. Pruža se u smeru zapad-istok u dužini oko 32 km. U zapadnom...
Grmeč je planina koja se proteže sjevero-zapadnim dijelom Bosne dužinom oko 70 km između tokova rijeka Une i Sane. Nadvisuje ga njegov najviši vrh u jugoistočnom dijelu zvani Crni vrh (Grmeč) sa 1604 m nadmorske visine. Veća mjesta i gradovi koji ga okružuju su: Bihać, Bosanski Petrovac, Ključ,...
Gvozdačke stene je naziv za krašku planinu u zapadnoj Srbiji, 18 km severno od Bajine Bašte. Planina pripada dinarskom vencu, odnosno Povlensko-maljenskoj planinskoj masi i nalazi se u podrinskoj regiji na jugoistočnoj granici azbukovačkog brdsko-planinskog područja. U podnožju planine izvire reka...
Hajla je planina u sklopu Prokletija, na granici Kosova i Metohije u Srbiji i Crne Gore. Leži između Rugovske klisure i izvorišta reke Ibra. Najveću visinu (2403 m) dostiže na teritoriji Srbije. Obuhvata i nešto izdvojenu Ahmicu visine 2272 m . U njenoj građi najviše je permskih kvarcnih...
Homoljske planine se nalaze u istočnoj Srbiji i pripadaju Karpatsko-balkanskoj grupi planina. Izgrađene su pretežno od škriljaca i krečnjaka. Imaju pravac pružanja zapad-istok i smeštene su između Zviške kotline na severu i Žagubičke kotline na jugu, kao i između Mlavske kotline na zapadu i...
Hum je planina na granici Srbije i Crne Gore, između Sjenice i Rožaja, na istočnom kraju Pešterske visoravni. Najviši vrh Krstača se nalazi na 1756 m nadmorske visine.
Igman je planina u centralnoj Bosni i Hercegovini. Nalazi se jugozapadno od Sarajeva, okružujući planinu Bjelašnicu i dio Ilidže. Najviša tačka Igmana je visoka 1502 metra, čime se svrstava u red najnižih sarajevskih planina. Igman je popularna destinacija za planinarenje i skijanje. Tokom 14....
Ivan planina nalazi se na tromeđi općina Hadžići, Konjic i Kreševo u Bosni i Hercegovini. Dio je Dinarida, a predstavlja prirodnu granicu između srednje Bosne i sjeverne Hercegovine. Njen najviši vrh visok je 1534 m Pruža se od sjeverozapada prema jugoistoku i predstavlja vododjelnicu između...
Jablanica je planina u Severnoj Makedoniji, 14 km severozapadno od Ohridskog jezera i grada Struge, na granici sa Albanijom. Najviši vrh je Crni kamen (2.257 m), a ostali vrhovi su: Strižek (2.233 m), Čuma (2.125 m), Beličko bačilo (1.950 m), Tri šilka (1.644 m) i Rajca (1.234 m). Najvećim delom je...
Jablanik je planina u zapadnoj Srbiji, u grupi Valjevskih planina. Najviši vrh je Jablanik sa 1.275 m. Izgrađena je pretežno od dijabaz-rožanaca, delom od serpentina a najviši delovi građeni su od trijaskih krečnjaka. Godišnje prima prosečno 1.800 mm padavina. Pod travnatim pašnjacima na visokim...
Jadovnik je planina u zapadnoj Srbiji, jugoistočno od Prijepolja, i 15 km zapadno od Sjenice. Dugačka je 12 km, sa najvišim vrhom Katunićem sa nadmorskom visinom od 1734 m. Središnji deo izgrađen je od trijaskih peščara i krečnjaka koji leže u dijabaz-rožnjačkom terenu, a jugoistočni od serpentina...
Jahorina je planina u opštini Pale, Republika Srpska, BiH, koja pripada Dinarskom planinskom sistemu. Najviši vrh je Ogorjelica[traži se izvor od 09. 2009.] sa 1.916 m[traži se izvor od 09. 2009.] nadmorske visine. Leti je prekrivena gustom zelenom travom, a zimi i do 3 m visokim snegom. Jahorina...
Jakupica ili Mokra planina ili Mokrenska planina, je planina u centralnom delu Severne Makedonije zapadno od Velesa, južno od Skoplja. Leži između Skopske kotline na severu i Bitoljsko-prilepske na jugu, Porečke na zapadu i doline Vardara na istoku. Njen najveći vrh je Solunska Glava ili Mokro (...
Jastrebac je planina koja se nalazi u središnjem delu Srbije, na prostoru između Niša, Aleksinca, Kruševca, Blaca i Prokuplja. Sastoji se od dva masiva, Velikog i Malog Jastrebca. Spada u rodopske planine. Od Kopaonika je odvojen Jankovom klisurom na reci Blatašnici. Najviši vrhovi su Velika Đulica...
Javor je planina u jugozapadnoj Srbiji. Nalazi se na putu Ivanjica — Sjenica,[1] na tromeđi između opština Nova Varoš, Ivanjica i Sjenica.[2] Najviša tačka planine Javor je Vasilin vrh sa 1.519 metara nadmorske visine. U podnožju planine Javor se nalazi reka Uvac, koja se uliva u reku Lim. Ima...
Planina Jelica predstavlja prirodnu granicu između Dragačeva i čačanske kotline. Pripada dinarskom sistemu planina i pruža se u pravcu severozapad-jugoistok u dužini od 30 km. Najviši vrh je Crna stena (929 m), Verinje (874 m), Gradina sa poznatim arheološkim nalazištem (849 m), Rajački vis (818 m...
Julijski Alpi (sloven. Julijske Alpe, ital. Alpi Giulie) su gorski masiv koji se prostire u Sloveniji i Italiji. Ime nose po rimskom vladaru Gaju Juliju Cezaru. Najviši vrh je i najviši vrh Slovenije – Triglav (2.864 m) a drugi po visini je italijanski Montaž (2.753 m). Julijski Alpi zauzimaju...
Planina Kablar se nalazi na 15 km od Čačka i 155 km od Beograda. Kablar je visok 889 metara. Sa planinom Ovčar gradi Ovčarsko-kablarsku klisuru, kroz koju protiče reka Zapadna Morava. Nedaleko od Kablara se nalazi poznato turističko mesto Ovčar Banja. Na vrhu planine postoji vidikovac. Jako je...
Kamešnica je planina koja je na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a većim dijelom leži u Livanjskoj općini. Najviši je vrh Konj 1854 m n/v (BiH). Kamešnica je nastavak Dinarskog lanca planina, obiluje geotektonskim pojavama kao što su vrtače, spilje, dolci, zaravni. S južne, Hrvatske strane s...
Karpati (češki, slovački i poljski Karpaty, ukrajinski Карпати, rum. Carpaţii), su planine u srednjoj Evropi. Pružaju se na dužini od 1.500 km (širina preko 300 km), kao veliki luk od Bratislave preko teritorije Češke, Slovačke, Poljske, Ukrajine i Rumunije do istočne Srbije. Najviši vrh Gerlahovka...
Klekovača je planina u Bosni i Hercegovini. Nalazi se na teritoriji općina Drvar, Istočni Drvar i Drinić. Okružuju je planine Srnetica (1375m), Grmeč (1604), Osječenica (1791m), Lunjevača (1706m) i Crna Gora (1650m). Sa zapadne strane spušta se u Petrovačko polje, a sa južne u Drvarsku kotlinu....
Planina Komovi se prostire u jugoistocnom dijelu Crne Gore izmedju Bjelasice i Prokletija, izmedju rijeka Lima i Tare. Komovi pod svojim altimenom ujedinjuju tri planine: Kom Vasojevicki 2460m Kom Kučki 2487m Kom Ljevorecki 2453m Komovi su sa Durmitorom i Bjelasicom najimpozantniji masiv u...
Konjuh je planina u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Planina je omeđena: rijekama Seona, Turija, Litva i Oskova na sjeveru, rijekom Gosteljom i magistralnim putem Tuzla – Sarajevo na sistoku, te rijekom Krivajom na jugu i zapadu. Sa Ozrenom, Javorom i Javornikom Konjuh čini dio lanca...
Glavni planinski venac Kopaonika dugačak je 83 km. Nalazi se u centralnom delu Srbije, između izvorišnih delova Laba, Toplice, Rasine, Ibra, Sitnice i Jošanice. Najviši deo Kopaonika nalazi se u severnom delu planine i poznat je pod nazivom Ravni Kopaonik. To je površ iznad koje se diže Suvo...
Korab je najviša planina u Severnoj Makedoniji i Albaniji, a ujedno je i granična planina između ove dve države. Ova planina je nastavak Šar planine. Korab ima nekoliko vrhova sa preko 2.000 metara nadmorske visine. Najznačajniji su: Veliki Korab (makedonski: Golem Korab ili Kobilino Pole, Albanski...
Koritnik je planina koja se nalazi na južnom delu Kosova i Metohije i u severoistočnom delu Albanije. Visoka je 2393 m.
Kovač (ili Kovač Planina) je planina u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Nalazi se južno od Čajniča u istočnoj Bosni. Najviši vrh planine nalazi se na 1532 metara nadmorske visine. Na obroncima Kovača nalazi se najsjevernija tačka Crne Gore, što predstavlja granicu sa susednom Bosnom i Hercegovinom...
Krstača je planina u jugozapadnim delovima Srbije i u severnoj Crnoj Gori, preko koje prelazi državna granica između Srbije i Crne Gore. Planina je visoka 1758 metara nadmorske visine i time čini dominantan planinski masiv obložen kamenjem.
Kučaj je planina u istočnoj Srbiji između reka Resave, Zlotske reke i Crnog Timoka. Pripada grupi Karpatsko-balkanskih planina. Ima pravac pružanja severoistok-jugozapad na dužini od 40 km. Planina je pretežno izgrađena od škriljaca i krečnjaka. Na Kučaju se nalazi prostrana Brezovička površ sa...
Kučke planine i masiv Žijeva se nalazi severoistočno od Podgorice u graničnom pojasu sa republikom Albanijom. Zauzimaju prostor između čuvenog kanjona reke Cijevne na istoku i kanjona Male Rijeke na zapadu, a sa juga se postepenu uzdižu od Zetske ravnice pa sve do Komova na severu. Zbog svoje...
Planina Kukavica se prostire na jugoistoku Srbije na levoj obali Južne Morave, u Pčinjskom i Jablaničkom okrugu. Prema zapadu je ograničena rekom Veternicom. Spada u Rodopske planine.
Lebršnik je planina koja se nalazi sjeveroistočno od Gacka. Pripada lancu Dinarskih planina. Najvećim dijelom se nalazi u Bosni i Hercegovini, u općini Gacko, a manjim dijelom u Crnoj Gori. Najviši vrh je Orlovac (1.985 mnv). Drugi po visini vrh se nalazi kod Viline pećine (1.859 mnv). U podnožju...
Lelija je kraška planina smještena južno od Kalinovika, Bosna i Hercegovina. Dijelom pripada nacionalnom parku Sutjeska. Na jugoistoku se nadovezuje na Zelengoru. Planina se sastoji od pet šiljatih vrhova, od kojih je najviši Velika Lelija sa 2.032 metara nadmorske visine.[1] Pored njega ostali...
Planina Lisa se prostire širom leve obale kanjona Lima, severoistočno od Bijelog Polja na teritoriji Crne Gore. Najviši vrh je Markov kamen (1503 m nv).
Lisac i Bunetina se nalaze na severu Crne Gore, između Pljevalja i Žabljaka, na desnoj strani kanjona Tare. Najviši vrhovi su Bunetina (1838m) i Goli Lisac (1748m).
Ljubišnja je planina na sjeveru Crne Gore. Njen najviši vrh Dernečište se nalazi na 2238 metara. Jedan deo Ljubišnje nalazi se u Republici Srpskoj. Preko nje ide i lokalni put koji vodi za Foču. Na njoj se nalazi rudnik olova i cinka "Šuplja Stijena". Obrasla je uglanom četinarskom šumom. U Crnoj...
Lovćen je planina u Crnoj Gori. Ona se nalazi u jugozapadnom delu zemlje i proteže se do obala Jadranskog mora. Dva najveća vrha planine su Štirovnik (1.749 m) i Jezerski vrh (1.657 m). Na Lovćenu, na Jezerskom vrhu se nalazi mauzolej vladike i književnika Petra II Petrovića Njegoša u kome je...
Lovnica je planina u Bosni i Hercegovini. Nalazi se na teritoriji općine Konjic, oko 27 kilometara jugozapadno od Sarajeva. Najviši vrh planine je na 1.856 m[1][2] i pored vrha Visočica drugi je najviši vrh na području općine Konjic. Dio je planinskog lanca Dinarida. Nalazi se na granici regija...
Maganik je planina u Crnoj Gori, nalazi se u centralnom delu zemlje. Najviši vrh planine je Međeđi vrh, 2139 metara a prati ga Petrov vrh 2124 metara. Maganik je oivečen rekama Zetom, Moračom i Mrtvicom.
Maglić je dinarska planina između Republike Srpske, BiH i Crne Gore. Nalazi se na tromeđi geografske obasti Bosne, Hercegovine i Stare Hercegovine. Maglić je ujedno i naziv najvišeg vrha u Republici Srpskoj i BiH istoimene planine. Najviši vrh planine je Veliki Vitao (2.396 m), dok je vrh Maglić na...
Majevica je planina u sjeverno-istočnoj Bosni i Hercegovini. Nalazi se između Semberije, Posavine i tuzlanske kotline. Spada u niže planine, flišno-rudne Dinaride, sa dinarskim pravcem pružanja (sjeverozapad-jugoistok) u dužini od oko 60 km. Najveći vrh je Stolice - 916 m, koji se nalazi 16...
Maleševska planina (mkd. Малешевски Планини, bug. Малешевска планина) ili Maleš planina (bug. Малеш планина), je planinski masiv u pograničnom području između Severne Makedonije i Bugarske. Najviši vrhovi su Džami Tepe ili Iljov vrh, visok 1.803 m u čijem podnožju izvire reka Bregalnica i Čengino...
Maljen je planina u Srbiji koja se nalazi južno od Valjeva. Pruža se pravcem istok-zapad u dužini od oko 25 kilometara. Najpoznatije turističko mesto na planini Maljen su Divčibare koje se nalaze na visini od oko 980 metara nadmorske visine.
Manjača je planina u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine. Nalazi se na području općina Mrkonjić Grad i Banja Luka. Njen najviši vrh se zove Velika Manjača i smješten je na visini od 1.239 metara. Planinu odlikuje kraški teren sa dolomitskim i krečnjačkim stijenama, u kojima se nalazi veliki broj...
Planina Medvednik se nalazi nedaleko od grada Valjeva (30km) i sa 1247 metara nadmorske visine (mnv) nalazi se u središtu planinskog venca koji od Drine na zapadu preko Gučeva, Boranje, Jagodnje i Sokolske planine nastavlja vencem Valjevskih planina koje na zapadu počinju sa Medvednikom (1247 mnv...
Planina Mokra nalazi se u severo-istocnom delu CG, granici se sa Srbijom (Kosovom). Inace poznato je po katunima gde preko leta stanovnistvo iz nizih predela pušta stoku na ispašu. Jedan od pristupa ovoj planini je od puta Berane-Andrijevica. Najviši vrhovi su : Usovište (1933m), Kula i Šiljak (...
Mokra Gora, se nalazi na jugozapadu Srbije, na samoj administrativnoj granici pokrajine Kosovo i Metohija između Ibra i Belog Drima. Najviši vrhovi su Žljeb (2.532 -{m}-) i Pogled (2155 -{m}-). Uz samu planinu se pruža i jezero Gazivode koje je nastalo pregrađivanjem reke Ibar. Odlikuje je gotovo...
Moračke planine se nalaze u centralnoj oblasti Crne Gore. Ime su dobile po istoimenoj reci. Nastavak su grebena planine Lola i okružene rekom Moračom sa severoistočne i istočne strane. Sa južne strane se nalaze oštri grebeni planine Maganik a sa zapadne poseban prirodni fenomen je kanjon reke...
Mučanj je planina u jugozapadnom delu Srbije, koja se prostire istočno od planine Murtenice, sa juga je planina Javor i zapadno od grada Ivanjice. Planina je pored sela Katići.Najviša tačka planine je Jerinin grad, sa nadmorskom visinom od 1534 metara. Mučanj je prepoznatljiv i uočljiv sa...
Nidže je planina u južnom delu Severne Makedonije. Preko planine prolazi granica između Severne Makedonije i Grčke. Planina je karakteristična po skoro netaknutoj prirodi: bogatim šumama bora, čistim rekama i pašnjacima na preko 2000 metara nadmorske visine. Po nastanku i geološkom sastavu slična...
Njegoš, planina u Crnoj Gori, oko 26 -{km}- istočno-sjeveroistočno od Bileća, odnosno 22 -{km}- sjeverozapadno od Nikšića. Pruža se u dinarskom pravcu, od sjeverozapada prema jugoistoku, i u tome pravcu su najviši visovi: Planinica oko 1.520 m, Njegoš 1.725 m. Na sjeverozapadu od Njegoša nastavlja...
Ogražden je granična planina na jugoistoku Severne Makedonije i jugozapadu Bugarske. Planina je deo planinskog masiva Belasica - Osogovske planine. Nalazi se severno od planine Belasica, severnoistočno od grada Strumice, i severozapadno od bugarskog grada Petriča. Najviši vrh planine je Ograždenec...
Orjen (42.34°N, 18.32°E) je najviša subadriatička planina dinarskog orogena. Sa 1894 m Zubački kabao je najviši od ukupno 6 vrhova iznad 1800 m. Kao jako krševita planina Orjen je bezvodan iako prima prosječno 4762 mm padavina godišnje i spada u najkišovitije oblasti u Evropi. Orjen se sastoji od...
Osogovo ili Osogovska planina je planina između jugozapadne Bugarske i severoistočne Severne Makedonije. Planina je dugačka oko 110 km i oko 50 km široka. Najviši vrh planine je Ruen na 2251 m nadmorske visine, a jedan od poznatijih je i Carev vrh (Sultan Tepe), visok 2076 m. Osogovo je...
Ovčar je planina u zapadnoj Srbiji, a vrh se nalazi 10,5 km zapadno od centra Čačka. Najviši vrh je visok 985 m, a zajedno sa planinom Kablar pravi Ovčarsko-kablarsku klisuru, kroz koju protiče Zapadna Morava. Na planini Ovčar se davno nalazio vulkan, on je sada ugašen.Na vrhu se nalazi televiziska...
Ozren je planina u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine. Geografska cjelina Ozrena je administrativno i teritorijalno podijeljena u okvirima općina: Doboj, Gračanica, Lukavac, Banovići, Zavidovići i Maglaj. Najviši vrh se zove Velika Ostravica i ima nadmorsku visinu od 918 metara. To je ujedno i...
Ozren je planina u jugoistočnoj Srbiji, najviši vrh je Leskovik 1.178 m. Prostire se između Niša i Aleksinca, a u blizini je Soko Banja i srednjovekovni Soko Grad (banjski). Poznato klimatsko lečilište, bogato ozonom, jedna od najšumovitijih planina u Srbiji. Na ovoj planini se nalaze dve bolnice,...
Paštrik (alb. Pashtriku) je planina na granici Srbije i Albanije, oko 15 km zapadno od Prizrena. Dve trećine planine pripadaju Albaniji. Građena je od paleozojske jezgre, pokrivene mezozojskim krečnjaka. Najviši vrh ima 1989 m. Pretežno je pod vegatacijom. Ivan Jastrebov je smatrao da je naziv...
Pešterska visoravan (poznata i samo kao Pešter) je kraška visoravan (nadmorska visina od 1150-1250m) u jugozapadnoj Srbiji, jugoistočno od Sjenice, a severozapadno od Tutina. Pešterska visoravan je izvorište treseta koji svojim bio-potencijalom spada u nakvalitetniji treset, kako u Evropi, tako i u...
Pind ili Pindske planine (grč.: Πίνδος, cinc.: Pind) je planinski lanac u jugozapadnom delu Balkanskog poluostrva, u severozapadnoj Grčkoj (veći deo) i južnoj Albaniji (manji deo), u istorijskim pokrajinama Tesalija, Epir i Egejska Makedonija. Središnja planina se zove Džumerka. Smolika (2637 mnv)...
Pivska površ je visoka krečnjačka visoravan u slivu Pive, između planina Durmitor, Maglić, Lebršnik, Golija i Vojnik. Plato je dugačak 55 km, dugačak 30 km sa prosečnom nadmorskom visinom od 1.200 m i najvišom od 2159. Tok Komarnica-Piva deli površ na dva dela: zapadnu Pivsku Župu i istočnu Pivsku...
Plačkovica je srednje visoka planina u istočnom delu Severne Makedonije. Planina se uzdiže između, strumičko - radoviške kotline na jugu i kočanske kotline na severu, u pravcu severozapad - jugoistok. Dužina glavnog planinskog grebena iznosi 34 km. Kanjonom Zrnovske reke, planina Plačkovica je...
Povlen je planina u Zapadnoj Srbiji koja se nalazi na tridesetak kilometara jugozapadno od Valjeva. Čine je više vrhova, od kojih su tri najvažnija: Mali Povlen (1347 m), Srednji Povlen (1301 m) i Veliki Povlen (1271 m). Pripada vencu valjevskih planina koje su produžetak starovlaške visije i...
Prenj je planinski masiv u Hercegovini sa mnogim vrhovima od kojih je najviši Zelena glava koji je visok 2155 metara. Prenj je smješten u središnjem dijelu Dinarida. Okružuju ga jezera (prirodna i umjetna) Boračko, Jablaničko, Grabovičko, Salakovac kao i rijeke Neretva, Ljuta, Neretvica, Bijela i...
Prokletije (Tropojanske planine) su planinski venac u istočnoj Crnoj Gori, južnom delu Srbije (Kosovo i Metohija) i severnoj Albaniji.[1] Prokletije su visok planinski venac na jugoistočnom rubu Dinarskog planinskog sistema. Najviši vrh Prokletija Jezerski vrh visok 2.694 m je istovremeno i najviši...
Radan je planina i park prirode[1] na jugu Srbije, u opštinama Lebane, Bojnik, Medveđa, Kuršumlija i Prokuplje i zauzima površinu od 466 km2. Nalazi se između reke Toplice na severu i Jablanice na jugu.
Radočelo je planina u Srbiji, na levoj strani reke Ibra, oko 12 km zapadno od varošice Ušća. Planinski lanac pravca severoistok-jugozapad, izvijen je prema jugoistoku. Sa zapadne i severne strane planina je obuhvaćena dolinom reke Studenice, leve pritoke Ibra. Dolinama desnih pritoka Studenice i...
Raduša je planina u Bosni i Hercegovini. Nalazi se između Vukovskog polja i doline rijeke Vrbas, a najviši vrh planine je Idovac na 1956 metara nadmorske visine. Raduša predstavlja prirodnu granicu između Hercegovine i Bosne.[1] Granice planine Raduše čine Vukovsko polje na sjeverozapadu, Zahum...
Rogozna 43°5′10″N -20°38′9″W je planina 10-12 km jugoistočno od Novog Pazara. Pruža se pravcem jugozapad-severoistok u dužini od oko 20 km. Smeštena je u trouglu koji sačuinjavaju reka Raška gornji i srednji tok Ibra, Dolinama pritoka tih reka raščlanjena je na dugačke kose veoma strmih strana....
Romanija je planina u istočnom delu Republike Srpske, BiH. Prostire se jugozapadno od Sokoca, severoistočno od Pala i istočno od Istočnog Sarajeva. Najviša tačka je Veliki Lupoglav sa nadmorskom visinom od 1.652 metara. Na južnoj strani, iznad Pala, nalazi se čuvena Novakova pećina, čiji je naziv...
Rtanj je planina koja se nalazi u istočnoj Srbiji, oko 200 km jugoistočno od Beograda, nadomak Boljevca. Pripada Karpatskim planinama, a najviši vrh Šiljak (1565m) predstavlja prirodni fenomen kraškog reljefa. Severna strana planine prekrivena je šumama i pašnjacima, obrasla autohtonim biljnim...
Rudnik, planina koja dominira Šumadijom, nalazi se oko 100 km južno od Beograda, odnosno 15 km od Gornjeg Milanovca. Varošica Rudnik je smeštena između 500 i 700 m nadmorske visine. Na Rudniku ima osam vrhova iznad 1.000 m nadmorske visine (zanimljivo da ima dva koji se zovu „Javor“), a najviši je...
Ruj (bug. Руй) je planina smeštena na krajnjem jugoistoku Srbije, uz granicu sa Bugarskom nedaleko od Pirota, pored Zvonačke Banje. Ona pripada Rodopskim planinama i predstavlja najzapadniju tačku tog planinskog venca. Najviša tačka na Ruju iznosi 1706 metara nmv, a pored nje, na planini se nalazi...
Rumija je planina u Crnogorskom primorju, između Skadarskog jezera i Barskog polja. Građena je od paleozojskih i mezozojskih naslaga. Na Rumiji postoje mnogi vrhovi, od kojih je najviši visok 1593 m. Od planine Sutorman na severozapadu deli je prevoj Sutorman (844 m), kojim prolazi put Bar -...
Šar-planina je planina koja se nalazi na granici Srbije i Makedonije. Poznata je i po drugim nazivima: Skardus i Monte Argentaro koji datiraju iz perioda srednjeg veka. Po svojim osnovnim morfotektonskim osobinama, ona pripada Šarsko-pindskom planinskom sistemu, odnosno Dinaridima. Šar planinu...
Šator je planina na zapadu Bosne i Hercegovine koja razdvaja Livanjsko polje od Glamočkog. Najviši vrh je Šator, 1875 m n/v. Ispod samog vrha nalazi se Šatorsko jezero, uz koji se nalazi i hotel, omiljeno izletište ljudi iz okolnih općina. Ispod najvišeg vrha Velikog Šatora (1872 m) leži poznato...
Selečka planina je planina u južnom delu Severne Makedonije na istočnom rubu Pelagonije. Građena je pretežno od kristalastih škriljaca, gnajsa i granita. Biljni pokrov je oskudan. Najviši vrh je Visoko 1432 m.
Sinjajevina je prostrana crnogorska planina koja leži između kanjona Tare, Jezera drobnjačkih, rijeke Tušine i strana Gornje Morače i Pčinje. Prostire se na dužini od 35 do 40 km i širini od 10 do 15 km. S’ površinom pašnjaka od 120.000 ha, na kojem se može napasati 200.000 ovaca, Sinjajevina spada...
Sjekirica je planina na severoistoku Crne Gore, severno od varošice Murine, na desnoj strani reke Lima. Najviši vrhovi su Prijedolska glava (2003m) i Radunovića glava (1990m)
Skopska Crna Gora (mkd. Скопска Црна Гора), često zvana i samo kao Crna Gora (alb. Mali i Zi, tur. Karadağ), po predanju Sveta Gora (kako su je vekovima nazivali) ili istorijski Karadag (tur. Karadağ = „Crna Gora“, alb. Malet e Karadakut), je srednje visoka planina na jugu Srbije i severu Severne...
Stara planina ili Balkan pripada sistemu Balkanskih planina koje se pružaju od Crnog mora na istoku, pa sve do Vrške čuke na zapadu. Dužina ovog planinskog sistema iznosi 530 kilometara. Najviša tačka Stare planine je vrh Botev (2376 m n. v.). Ova planina predstavlja deo prostranog planinskog venca...
Štedim je planina na severoistoku Crne Gore u blizini Rožaja. Njen najviši vrh je Ahmica sa 2272 m nadmorske visine.
Stogovo je planina u zapadnom delu Severne Makedonije. Najveći vrhovi su: Golem Rid (2278 m), Babin Srt (2242 m), Kaneš i još nekoliko viših od 2000 metara. Do planine se može lako doći autobusom iz glavnog grada Severne Makedonije Skoplja, koji ide za Debar. Priroda na planini je skoro netaknuta...
Stolovi su planina u Srbiji, jugozapadno od Kraljeva, između Ibra, Ribnice i Brezanske reke. Sa nje se u svim pravcima razilaze pritoke pomenutih reka, koje su dubokim dolinama raščlanile planinu na dugačke grebene i kose i dale joj u celini zvezdast oblik. Glavni planinski greben je na pravcu...
Šumadijske planine su planine koje zauzimaju središnji deo Srbije.[1] Prostiru od reka Zapadne Morave i Đetinje na jugu do Save i Dunava na severu i od Dičine, Ljiga i Kolubare na zapadu, do Velike Morave na istoku. Šumadijska greda je uglavnom dinarskog planinskog sistema, ali ima i rodopskih...
Suva Planina je planina u jugoistočnoj Srbiji duga 45 km, a široka 15 km. Počinje istočno od Niša, a završava se jugozapadno od Babušnice u Lužničkoj kotlini gde protiče reka Lužnica. Najviši vrh Suve Planine je Trem, visok 1810 m, a ostali vrhovi su Đorđina čuka (1.734 m), Golemo Stražište (1.714...
Suvobor je planina u Srbiji, nalazi se oko 120 km južno od Beograda, sa najvišim vrhom od 864 m između Rajca i Maljena. Predstavlja hidrografsko čvorište između pritoka Zapadne Morave i Kolubare. Prekriven je mladim hrastovim šumama (u uvalama) i šumskim kulturama četinara koje pokrivaju njegov...
Sve su ređe destinacije netaknute prirode, a takva je planina Tara. Nalazi se u zapadnoj Srbiji, bogata veoma gustim četinarskim i listopadnim šumama. Ako se zapitate šta je najpoznatije na šta možete naići na Tari - to je Pančićeva omorika. Pančićeva omorika je endemo-reliktna vrsta... Sve su ređe...
Trebava je planina u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Spada u red niskih planina, pošto nijedan njen vrh ne prelazi 1000 m nadmorske visine. Njeni najviši vrhovi su Duga Njiva (629 m), zatim Spletena Lipa (644 m), Vis (692 m), Bečanj (566 m). Nalazi se na dodiru dvije velike geografske...
Trebević јe planina u јugoistočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Nalazi se јugoistočno od Sarajeva, visok јe 1627 metara i nadovezuјe se na planinu Jahorinu. Trebević predstavljaa značaјan turistički i rekreativni centar, koјi јe u proteklom ratu dosta uništen. Sa ovim izletištem grad јe povezan...
Treskavica je planina u centralnoj Bosni i Hercegovini, južno od Sarajeva. Nalazi se u općini Trnovo. Većina planine se nalazi u Republici Srpskoj a manji zapadni dio je smješten u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sa 2088 metara visine, Treskavica je najviša sarajevska planina, i samo za 300 metara...
Vardenik je planina u jugoistočnoj Srbiji, locirana jugozapadno od Vlasinskog jezera. Prostire se u smeru jugozapad - severoistok u obliku potkovice. Po njegovom bilu je od 1878. do 1919. godine vodila i tadašnja državna granica Srbije i Bugarske.
Velebit ili velebitski masiv je najduža (145 km), ali po nadmorskoj visini tek četvrta planina u Hrvatskoj. Niži je od planina u Zagori - Dinare (1831 m), Kamešnice (1809 m) i Biokova (1762 m). Velebit je širine od 10 do 30 km, a površina mu je oko 2200 km2, a najviši vrh Vaganski vrh (1.757 m)....
Velež (grč. Chelmos oros, lat. Mons Vecenicus) jeste krečnjačka planina u Hercegovini. Nalazi se istočno od Mostara. Pruža se smjerom sjeverozapad-jugoistok sa grebenom dužine 13 km. Najviši vrh je Botin (1969 m). Ime je dobila po slavenskom bogu Velesu. Na njoj raste nekoliko endemskih vrsta koje...
Velika Golija (nekad samo Golija) je planina u jugozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, između Livanjskog i Glamočkog polja. Najviši vrhovi su Velika Golija (1.892 m) i Velika Pričija (1.891 m).[1] Nalazi se na 1348 metara nadmorske visine
Vidojevica je planina u jugoistočnom delu Srbije u blizini Prokuplja. Pripada Rodopskim planinama, tj. srpsko-makedonskoj masi, a po načinu postanka pripadaju gromadnim planinama.[1] Najviši vrh je Bandera visok 1.155 m. Od Pasjače je odvaja prevoj Beli kamen, kojim prolazi put Prokuplje—Bojnik.
Visitor je planina u jugoistočnom delu Crne Gore između Plavskogusinjske kotline na istoku i izvorišta rečice Zlorečice na zapadu. Planina se pruža pravcem jugozapad-severoistok i čini granicu između opština Andrijevica i Plav. Najviši vrh je visok 2211 metara. Najviši vrhovi Visitora su građeni od...
Visočica je planina u Bosni Hercegovini i čini granicu između Hercegovine i Bosne. Sa istočne strane je Treskavica, sa zapada Prenj, a sa zapada i sjevera Bjelašnica. Ime je dobila vjerovatno po mnogobrojnim visokim vrhovima. Područje Visočice je relativno bezvodno. Izvori se nalaze uglavnom uz...
Vitorog je planina u Bosni i Hercegovini sa najvišim vrhom od 1.907 m nadmorske visine. Nalazi se na tromeđi općina Glamoč, Kupres i Šipovo i predstavlja jednu od tačaka granice između bosanskohercegovačkih geografskih regija Bosne i Hercegovine. Nalazi se na u centralnom dijelu planinskog lanca...
Vlašić je planina u Srednjoj Bosni, Bosna i Hercegovina. Najvećim dijelom se nalazi u Srednjobosanskom kantonu te dijelu Republike Srpske. Na njemu je Paljenik (ili Opaljenik) – naviši vrh (1.933 m) u pripadajućem području. Zbog pomenute pozicije, glavnina površine Vlašića je u nekoliko općina:...
Planina Vojnik se nalazi u centralno-zapadnom dijelu Republike Crne Gore i dio je dominantnog planinskog vijenca Golija-Vojnik-Maganik-Žijovo, koji geografski prostor Crne Gore dijeli na dvije geografski i klimatski različita prostora. Administrativna podjela Planina Vojnik je administrativno...
Volujak je planina u graničnom području Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Volujak se pruža smjerom sjeverozapad-jugoistok, a od Maglića ga odvaja potok Suha na sjeveru. Najviši vrhovi na Volujku su: Velika Vlasulja 2.337 m, Široka Točila, 2.297 m, Studenac 2.294 m (najveći vrh na...
Vran je planina u Bosni i Hercegovini čiji je najviši vrh Veliki Vran visok 2074 m.[1] Nalazi se istočno od Tomislavgrada, na pola puta do Jablanice. Planina se nalazi južno od Ramskog jezera, i ima tri vrha viša od 2000 m [2]: Veliki Vran, 2074 m. Bijela Glava, 1990 m. Mali Vran 2017 m. Ovdje se...
Vranica je najpoznatija rudna planina u BiH, između Fojnice i Gornjeg Vakufa. Nalazi se na razvođu između rijeka Vrbasa i Bosne. Najviši vrh zove se Nadkrstac i ima nadmorsku visinu 2110 m. To je pitoma planina, sa dosta pašnjaka, površinskih voda i nekoliko vrhova preko 2000 m n/v. Prostire se na...
Vrmac je planina i poluostrvo u Crnoj Gori iznad Boke kotorske. Njen najveći vrh je Sveti Ilija visok 766 metara. Ostali vrhovi su Velji vrh (712), Čisti vrh (616), Popova Glava (584) i Sveti Vid (440). Vrmac je nastavak planine Lovćen. Poluostrvo Vrmac se nalazi između Kotorskog i Tivatskog zaliva...
Jedna od najlepših planina u Dinaridima, planina Zelengora, se nalazi u središnjem djelu ovog sistema. Celom svojom površinom je u okviru NP“Sutjeska“. Sa južne strane oivičena je gornjim tokom Neretve, ispod Gredelja sa zapada Jelečkim planinama Husadom i Radomišljom, sa severa Vrbničkom rijekom i...
Planina Zeletin se nalazi između doline reke Lim, desno od Andrijevice prema Murinu, zatim Visitora, Grebena, Kutske reke i Zlorečice. Ime je dobila zbog obilja vegetacije, odnosno zelenila. Od planinara je retko posećena planina, bez obzira što zbog svoje lepote i drugih potencijala to ne...
Željin je planina u centralnoj Srbiji između donjeg Ibra, srednjeg toka Zapadne Morave, Kopaonika, Stolova i Goča. Spada u grupu Kopaoničkih planina. Razvođe je izvorišnog dela Rasine, pritoke Zapadne Morave i Jošanice i Gokčanice, pritoka Ibra. Naviši vrh se nalazi na 1.785 m. U prošlosti se na...
Žilindar je planina, popularno zvana međaš, jer se nalazi na suvoj granici Srbije i Crne Gore. Najviši vrh ove planine nosi istoimeni naziv Žilindar, i nalazi se na 1616m nv. Planina je kraški sloj, jugoistočno od Sjenice, i severno od Berana.
Planina Zlatar (najviši vrh Golo brdo 1.627 m), nalazi se između reka Lima, Uvca, Mileševke i Bistrice. Planina Zlatar po morfologiji, klimi i biljnom pokrivaču odnosno autentičnoj prirodi, svrstava se u značajne turističke regije, u kojoj se mogu razvijati sportsko-rekreativni, izletnički,...
Zlatibor se nalazi na severnom delu oblasti Stari Vlah, granične oblasti između Raške, Hercegovine i Polimlja. Obuhvata predjele triju opština Republike Srbije: Čajetinu, Užice i Novu Varoš u Zlatiborskom okrugu. Južna i istočna granica Zlatibora su reke Uvac i Veliki Rzav. Na zapadu se Zlatibor...
Planina Žljeb je smeštena na prostoru između severozapadnog Kosova i Metohije i istočne Crne Gore. Ona predstavlja deo lanca masiva Prokletija, koji se pruža između Hajle i Mokre Gore. Na padinama planine Žljeb izvire reka Beli Drim. Žljeb takođe stvara jedan od istočnih delova Rugovske klisure. Na...
Zvijezda je planina u zapadnoj Srbiji i istočnoj Republici Srpskoj, BiH, i visoka je 1673 metara. Nalazi se sa desne strane kanjonske doline Drine (u njenoj okuci) i čini zapravo nastavak planine Tare. Pod šumom je i pašnjacima. Stanovništvo se pretežno bavi stočarstvom. Na planini Zvijezda nalazi...