Veliki Rzav

Veliki Rzav je najčistija reka u Srbiji. Dugačka je 62 km.

Veliki Rzav izvire u podnožju planine Mučnja visoke 1536 m, koja se nalazi između Kokinog Broda i Ivanjice, istočno od planine Murtenice i južno od Javora.

Prave ga Presečka reka koja izvire na obroncima planine Čemernice i Jamčica u selu Močiocima.

Od Močioca Rzav teče kanjonom do ušća reke Ljubišnice u Rzav ispod sela Visoke. U tom delu nema pristupnih puteva, a reka nije plovna za čamce.

Od ušća Ljubišnice, Rzav je plovan pri višim vodostajima. Taj 4 kilometara dug deo je jedan od najuzbudljivijih i najdinamičnijih delova Rzava sa konstantnim bukovima, kaskadama, krivinama ali i opasan pri poplavama. Rzav teče kroz Visočki kanjon gde se sužava na svega 3 metra širine. Na kraju kanjona nalazi se Visočka banja, popularno izletište, a 500 metara ispod i ušće reke Katušnice, druge veće leve pritoke Rzava.

Od Visočke banje do Radoševa na potezu dugom oko 5 km, Rzav je nešto mirniji i širi.

Od Radoševa do Kruščice Rzav teče kroz 6 kilometra dug deo. U tom delu se nalazi Radoševski kanjon a u njemu stopa visine oko 2 metra i jedna od najopasnijih prepreka na Rzavu.

Sam početak raftinga, od mosta u mestu Kruščici ne obećava baš neki dobar provod, zato sto je u tom delu reka uska i grane sa obale čine ovaj deo jako teškim za rafting, vec posle nekih 10 minuta veslanja konfiguracija reke počinje bitno da se menja, tj. ulazi se u kanjon Orlovače. Ovaj deo Velikog Rzava može da se uporedi sa Tarom. Reka je i dalje uska, ali nema rastinja i grana, već je levo i desno čista stena koja lagano prelazi u dubok kanjon. Jako lepa i uzbudljiva reka, koja protiče kroz čist krečnjački kanjon, sa jako brzim protokom vode i konstantnim manjim bukovima. U kanjonu Orlovače se nalaze dva buka težine III. Nakon izlaza iz kanjona Orlovače i ušća leve pritoke Prištavice, Rzav teče između sela Ravni i Drežnika koji pripadaju Užičkoj opštini sa leve strane, i sela Severova u Ariljskoj opštini sa leve strane. Od Drežnika, Rzav teče na istok prema Rogama gde se nalazi banja sa lekovitim vodama, Roška banja ili Banja Roge. U Rogama je poslednji mogući izlaz sa reke pre Svračkova gde se gradi brana. 

Posle Roga, Veliki Rzav ponovo ulazi u prelepi kanjon gde se nalazi još jedan buk težine III. Reka je jako bistra, nema ni trunke zagađenja i voda je pitka. Rzav dalje teče na istok prema Svračkovu

Nažalost, zbog izgradnje brane Svračkovo, svo drveće sa okolnih brda je isečeno i bačeno u reku, pa više nije bezbedno ploviti čamcem. Kada bude završena brana, kanjon u Rogama će biti potpuno potopljen, ali tu nije kraj planova. Na Rzavu se planira i izgradnja brana u Rogama i Orlovači, koje će čistu planinsku reku umrtviti i pretvoriti u tri akumulaciona jezera.

Kod Svračkova se Mali Rzav uliva u Veliki Rzav sa desne strane.

Pre ulaza u Arilje na Rzavu se nalazi nekoliko prelepih plaža : Urjak, Bosa Noga, Žuta Stena. Ispod Bose Noge se nalaze Sonjine Čari, vrlo nezgodan i uzak prolaz za čamce, prolazan samo pri većim vodostajima. Ispod Žute Stene je brana Ševelj na koju treba obratiti pažnju, a posle brane Rzav protiče kroz Arilje gde je 2019 održano i prvo rafting takmičenje na ovoj reci u disciplinama sprint, paralelni sprint i spust. Staza za slalom je planirana na delu od Uskog vira do Letnje pozornice, a na tom delu se i nalazi interesntna kaskada. Rzav dalje teče kroz Arilje gde se uliva u Moravicu.

deonica km težina plovna za rafting
ušće Ljubišnice - Visočka banja 4 IV vodostaj preko 80 u MS Kruščica (ispod toga kajak, kanu)
Visočka banja - Radoševo 5 I-II preko 80
Radoševo - Kruščica 6 III-IV obratiti pažnju na Radoševskoj stopi
Kruščica - Roge 19 II-III preko 60 (ispod kajak, kanu)
Roge - Arilje (Bosa Noga)* 10 II-III (X) preko 60, X - obratiti pažnju u Svračkovu, gradilište, brana
Bosa Noga - ušće u Moravicu ** 6 II-III (IV, X) IV - Sonjine Čari, X - Ševelj brana, obratiti pažnju

* Zbog izgradnje brane u Svračkovu, Rzav u ovom delu nije bezbedan.

** Obratiti pažnju na Sonjine Čari i branu Ševelj.

VODOSTAJ VELIKOG RZAVA