Ibar

IBAR RAFTING (PONUDA)

Ibar izvire na severnoj strani planine Hajle u blizini Rožaja u Crnoj Gori. Dugačak je 276 km, od izvora teče u pravcu istok-jugoistok, a kod Kosovske Mitrovice i ušća Sitnice, okreće i teče na sever do Kraljeva gde se uliva u Zapadnu Moravu.

Ibar je svetski poznata reka za kajak i kanu na divljim vodama. Decenijama se organizuju državna, evropska i svetska takmičenja na stazi Grmčić u blizini Ušća.

Najpoznatije turističke manifestacije su Veseli spust koja se održava krajem juna, i Spust Bez Granica od Leposavića do Raške koji se održava u julu, a brojni posetioci iz zemlje i inostranstva dolaze na Ibar na rafting tokom cele godine.

Gornji tok

deonica km težina plovna za rafting
Batrage - Ribariće 8 km III-IV cele godine
Zubin Potok 5 km II-III cele godine
Spust bez granica 30 km I-II jul

Ušće - Maglič

deonica km težina plovna za rafting
Ušće - Polumir 10 km III (IV) cele godine
Polumir - Maglič 15 km II-III cele godine

Veseli spust

Maglič - Mataruška Banja

15 km I kraj juna

VODOSTAJ IBRA

MAPA IBRA