Tara

TARA (RAFTING PONUDA)

Tara nastaje od dve reke - Opasanice i Veruše, u podnožju Komova. Dugačka je 146 km i poznata je kao "Suza Evrope". Kanjon Tare, koji se nalazi u okviru NP Durmitor je sa 1330 metara najdublji u Evropi i pod UNESCO-vom je zaštitom.

Tara je jedna od najpoznatijih i najatraktivnijih svetskih reka za rafting.

Gornji tok

deonica km težina plovna za rafting
Mateševo-Kolašin 10 km II+ proleće
Kolašin-Mojkovac 20 km III-IV proleće
Mojkovac-ušće Bistrice 14 km I-II proleće

Dobrilovina - Splavište (II logor)

Đavolji Lazi* 5 km V-VI leto (samo kajak, kanu)
Dobrilovina-Splavište** 15 km III (V) leto

*  Đavolji Lazi su zabranjeni za prolaz u prolećnim mesecima.

** Deonica Dobrilovina-Splavište je do leta 2013 bila zabranjena za rafting.

Splavište (II logor) - kamp Radovan Luka

Splavište-Radovan Luka 25 km II-III cele godine

Radovan Luka - Brštanovica

Radovan Luka-Brštanovica 25 km II-III cele godine

Brštanovica - Šćepan Polje

Brštanovica-Šćepan Polje 18 km III-IV cele godine

VODOSTAJ TARE

VODOSTAJ DRINE (BiH)