Prirodne atrakcije

Rafting, kanjoning, speleologija i istraživanje su u potpunosti vezane za prirodu.  U sklopu akcija Rafting Kluba Tifran, uobičajeni su izleti u najatraktivnija i najlepša mesta na našim prostorima. U ovom tekstu ćemo vam prikazati deo toga što se može videti na putovanjima sa našim klubom.

Nacionalni park Sutjeska se nalazi u Republici Srpskoj u blizini sastavaka reka Pive i Tare i mesta gde nastaje Drina. NP Sutjeska obuhvata kanjone Sutjeske, Hrčavke i Jabučnice, delove planina Zelengore na kojoj se nalazi 8 glečerskih jezera, Maglića, Volujaka i Vučeva, kao i strogi prirodni rezervat prašumu Perućicu.

Od nacionalnih parkova svakako vredi pomenuti i NP Durmitor u čijem sastavu se nalazi kanjon reke Tare koji je u nekim delovima dubok oko 1300 metara, a dugačak je oko 60 km i prolazi se čamcima za dva dana.

U podnožju južnog dela Durmitora, u Dobrom Dolu izvire reka Komarnica, čiji je deo svetski poznati kanjon Nevidio.

U gornjem toku Tare, između Kolašina i Mojkovca nalazi se NP Biogradska Gora koji u svom sastavu ima 5 glečerskih jezera i 3 vrha od preko 2000 m nadmorske visine. Rafting Tarom je moguć u prolećnim mesecima između Kolašina i Mojkovca, a između Mojkovca i Žabljaka (Đavolji firovi) nije dozvoljen.

Reka Tara izvire ispod Komova. Komovi su planinski masiv koji se prostire između Bjelasice i Prokletija i njih ujedinjuju tri planine visoke oko 2500 m nadmorske visine.

Južno od izvora Lima nalaze se Prokletije. One su proglašene za nacionalni park 2009. godine. Njih karakterišu brojni vrhovi od preko 2000 m nadmorske visine, razuđen reljef sa brojnim visovima, klisurama, strmim padinama, rečnim dolinama alpskog tipa i drugim prirodnim fenomenima. Ističu se sledeće zone: Karanfilsko-Bjelička (najkrševitiji dio ovog područja, sa brojnim vrhovima preko 2.000 mnv); Visitorska; Zona Bogićevice; Zona Bora i Kofiljaće; Staračko-zavojska zona. Hidrografiju Prokletija čine glacijalna jezera (Hridsko, Visitorsko, Ropojansko, Tatarijsko, Bjelajsko, jezerce na Vezirovoj Bradi, jezerce na Treskavcu, Koljindarsko i dr.), veći i manji vodotoci, vrela i izvori pitke i mineralne vode, reke, podzemni izdani i planinske lokve.

Lim izvire iz Plavskog jezera, ledničkog jezera smeštenog između Prokletija i Visitora na oko 900 m nadmorske visine. Ono predstavlja najveću turističku atrakciju u toj oblasti.

Nizvodno Limom, u blizini Prijepolja, atraktivne su Kamena Gora i vodopadi Sopotnice koja izvire na planini Jadovnik na preko 1000 m nadmorske visine i na svom toku pravi veliki broj slapova i vodopada, najveći visine preko 20 m.

Specijalni rezervat prirode Uvac je jedna od glavnih atrakcija u jugozapadnoj Srbiji. Smešten je najvećim delom na teritoriji opštine Nova Varoš, a jedan deo pripada Sjenici. Izgradnjom tri brane, dolina reke Uvac je pre 3 decenije potopljena i formirana su 3 jezera: Uvačko, Zlatarsko i Radoinjsko. Uvačko jezero je dugačko oko 27 km, dok mu maksimalna dubina dostiže 108 m. Na njemu se nalazi vidikovac Molitva sa kog je pogled na kanjon najlepši. Najveće atrakcije rezervata su beloglavi supovi, meandri i pećine.

U jugozapadnoj i zapadnoj Srbiji, atraktivni su i NP Tara, Mokra Gora, Zlatibor, Ovčarsko-Kablarska klisura sa svim bogatim sadržajima koje pružaju svojim posetiocima.

Posete svim nabrojanim, a i mnogim drugim mestima se kombinuju i mogu se kombinovati u sklopu rafting-tura u organizaciji Rafting Kluba Tifran.

 

NACIONALNI PARKOVI CRNE GORE

NACIONALNI PARKOVI SRBIJE

PRIRODA SRBIJE