Lim

LIM (RAFTING PONUDA)

Lim izvire iz Plavskog jezera na nadmorskoj visini od 930 m. Dugačak je 220 kilometara i teče kroz Crnu Goru, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Uliva se u Drinu u blizini Višegrada na nadmorskoj visini od 300 m.

Rafting na Limu se organizuje od 2000. godine kada su lokalni klubovi i organizacije osnovali Limsku regatu koja se tradicionalno održava svake godine  krajem maja ili početkom juna, sa učešćem velikog broja splavara iz Crne Gore, Srbije i drugih zemalja.

Niti se to može rečima opisati, niti se osećaj može preneti na fotografiju, ali je rafting na Limu stvarno nešto posebno. Kao što svi kažu, ako jednom odete na Lim uvek ćete mu se vraćati!!!

Gornji tok (Plav-Berane)

deonica km težina plovna za rafting
Plav-Murino 10 km III-IV proleće, do jula
Murino-Andrijevica 13 km II-III proleće, do jula
Andrijevica-Berane 17 km I proleće, do jula

Berane - ušće Bistrice u Lim

Tifran 3 km III-V cele godine
Tifran-Zaton 20 km I cele godine
Zaton-ušće Bistrice 20 km II-III cele godine

Bistrica - Prijepolje

Bistrica-Brodarevo 15 km III-IV cele godine
Brodarevo-Petrovac 15 km II-III cele godine
Petrovac-Prijepolje 10 km I cele godine

Priboj - ušće Lima u Drinu

Priboj-Rudo           25 km I-III cele godine
Rudo-Valine 8 km III-IV cele godine

VODOSTAJ LIMA (SRBIJA)

VODOSTAJ LIMA (C.GORA)

MAPA LIMA